zaterdag 29 mei 2010

© Copyright

Alle foto('s)/afbeelding(en) door JW Sportfotografie gemaakt danwel gepubliceerd op de site van JW Sportfotografie zijn copyright van JW Sportfotografie of met haar verbonden fotografen.
U kunt foto('s)/afbeelding(en) downloaden voor bezichtigingsdoeleinden.
U mag niet publiceren, reproduceren, weergeven op een elektronisch prikbord, bedrijfs-intranet of internet, doorverkopen of anderszins distribueren van de foto's/afbeelding(en) zonder toestemming van JW Sportfotografie.
U mag de foto's/afbeelding(en) niet manipuleren of anderzijds aanpassen zodat het afwijkt het origineel, zonder voorafgaande toestemming van JW Sportfotografie.
Door JW Sportfotografie wordt geen toestemming gegeven om foto('s)/afbeelding(en) te gebruiken op een wijze die kan worden aangemerkt als laster, smaad, pornografisch, obsceen of immoreel. 
JW Sportfotografie geeft geen toestemming het gebruik van gelijkenissen, namen of handelsmerken afgebeeld in de foto('s)/afbeelding(en). Het is uw verantwoordelijkheid, en niet die van JW Sportfotografie, om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke goedkeuringen zijn verkregen.
Mocht u zonder toestemming van JW Sportfotografie foto('s)/afbeeldingen publiceren dan bent u de aanschafwaarde van deze foto('s)/afbeelding(en) verschuldigd aan JW Sportfotografie.

©JW Sportfotografie